Zaadjes planten en laten groeien

”Het vergeten dorp Hassi al Bagar op de kaart zetten zodat het kan opbloeien samen met haar inwoners“

Durf te dromen! Stichting MoralCompassNL brengt lokale emancipatie teweeg door mensen te faciliteren met datgene waar zij behoefte aan hebben. Het sluit aan op de eigen ideeën over verbetering van de levensomstandigheden en werkt op langdurige wijze aan een mooier leven voor de inwoners. De inwoners verenigen zich doordat er van hun eigen kracht wordt uitgegaan en dat werkt.

Ondersteun ons

Als jij doneert kun je ons helpen om het leven van een persoon te veranderen. Maak het verschil!

Help kinderen met hun toekomst

  • Voedsel

  • Medisch

  • Educatie

  • Werk

Malika Azammad (oprichter)

Mijn morele kompas

Ik heb het geluk dat mijn wieg in Nederland stond. Op latere leeftijd ben ik steeds meer gaan inzien dat ik kansen tot mijn beschikking heb. Kansen, die mensen in het geboortedorp van mijn voorouders niet altijd hebben. Daar wilde ik iets aan gaan doen en daarom ben ik mijn morele kompas gaan volgen. Mijn interne morele kompas, wees mij de weg. De weg om twee werelden met elkaar in verbinding te brengen, door een brug te bouwen. Om vanuit mijn overtuiging een steentje bij te dragen voor de community in het dorp van mijn voorouders. Met als doel: de (levens)cirkel rondmaken. Het ontstaan van de Stichting MoralCompassNL is te danken aan mijn interne kompas die mij de richting wees naar het juiste. Mijn voorouders gaan het helaas niet meer in levende lijve meemaken.
Mijn wijze opa zei: “Ga studeren, want dat kan niemand van je afpakken.” Dat advies heb ik ter harte genomen. Het heeft voor mij veel kansen gecreëerd. Met Stichting MoralCompasNL wil ik mijn steentje bijdragen, zodat ik iets kan terugdoen, met als doel kansen te creëren voor de mensen uit het geboortedorp van mijn voorouders. Malika Azammad 2020

Het Nederlands én Marokkaans team!

MoralCompassNL en het lokale team

De stichting is steeds meer omringd met mensen die de stichting helpen groeien. Ieder op de eigen manier. Na het ontstaan van de stichting zijn de lokale dorpsvrouwen in Hassi Al Bagar meer met elkaar gaan samenwerken. Zij hebben zich een doel voor ogen gesteld om door deze samenwerking het dorp meer kracht bij te geven zodat de dorpskinderen een betere toekomst hebben en de vrouwen in Marokko en Nederland elkaar kunnen ondersteunen. Er is een vrouwenvereniging opgericht door vier vrouwen in het dorp die samen met de stichting een gemeenschapscentrum hebben opgezet in Hassi Al Bagar. De stichting zelf bestaat uit een bestuur, een Kanjerteam in Nederland en een lokale partnerorganisatie in Hassi Al Bagar (de vrouwenvereniging).

Lokale partnerorganisatie in Hassi Al Bagar

Het lokaal team bestaat uit de nicht van Malika Azammad: Fatima Driouch, de (vrouwen)vereniging en vrijwilligers. Fatima Driouch is een van de vier bestuursleden van de opgerichte (vrouwen)vereniging, genaamd ‘Malika voor Ontwikkeling en Solidariteit’. Zij is de pionier en onze eerste tussenpersoon vanuit het dorp.

Kanjerteam Nederland/België 

De stichting wordt – naast onze lokale partnerorganisatie in Marokko – ondersteund door het Kanjerteam. Het Kanjerteam bestaat uit ca. 12 vrijwilligers woonachtig in Nederland/België.

Help ons het dorp te laten groeien

Word nu vrijwilliger

Wij zijn lid van Partin.Partin is de Nederlandse brancheorganisatie voor particuliere initiatieven actief in internationale samenwerking.

MoralCompassNL is een non-profit organisatie met als doel om de armoede in Hassi Al Bagar van onderop te doorbreken.

Contact

KvK: 80032214 Bank: NL71BUNQ2051291543

Copyright © 2020 Stichting MoralCompassNL | All Rights Reserved