Zaadjes planten en laten groeien

”Het vergeten dorp Hassi al Bagar op de kaart zetten zodat het kan opbloeien samen met haar inwoners“

Durf te dromen! Stichting MoralCompassNL brengt lokale emancipatie teweeg door mensen te faciliteren met datgene waar zij behoefte aan hebben. Het sluit aan op de eigen ideeën over verbetering van de levensomstandigheden en werkt op langdurige wijze aan een mooier leven voor de inwoners. De inwoners verenigen zich doordat er van hun eigen kracht wordt uitgegaan en dat werkt.

Ondersteun ons

Als jij doneert kun je ons helpen om het leven van een persoon te veranderen. Maak het verschil!

Help kinderen met hun toekomst

  • Voedsel

  • Medisch

  • Educatie

  • Werk

Malika Azammad (oprichter)

Mijn morele kompas

Ik heb het geluk dat mijn wieg in Nederland stond. Op latere leeftijd ben ik steeds meer gaan inzien dat ik kansen tot mijn beschikking heb. Kansen, die mensen in het geboortedorp van mijn voorouders niet altijd hebben. Daar wilde ik iets aan gaan doen en daarom ben ik mijn morele kompas gaan volgen. Mijn interne morele kompas, wees mij de weg. De weg om twee werelden met elkaar in verbinding te brengen, door een brug te bouwen. Om vanuit mijn overtuiging een steentje bij te dragen voor de community in het dorp van mijn voorouders. Met als doel: de (levens)cirkel rondmaken. Het ontstaan van de Stichting MoralCompassNL is te danken aan mijn interne kompas die mij de richting wees naar het juiste. Mijn voorouders gaan het helaas niet meer in levende lijve meemaken.
Mijn wijze opa zei: “Ga studeren, want dat kan niemand van je afpakken.” Dat advies heb ik ter harte genomen. Het heeft voor mij veel kansen gecreëerd. Met Stichting MoralCompasNL wil ik mijn steentje bijdragen, zodat ik iets kan terugdoen, met als doel kansen te creëren voor de mensen uit het geboortedorp van mijn voorouders. Malika Azammad 2020

Het Nederlands én Marokkaans team!

MoralCompassNL en het lokale team

De stichting is steeds meer omringd met mensen die de stichting helpen groeien. Ieder op de eigen manier. Enthousiasme en passie van deze mensen groeide, door hoe de lokale dorpelingen in beweging kwamen en komen. Lokale bewoners bundelden hun krachten en zijn een community gaan vormen gericht op de toekomst van het dorp. Dat om de initiatieven van de stichting te kunnen versterken. Er is een vrouwenvereniging opgericht door zes vrouwen in het dorp die samen met de stichting een gemeenschapscentrum hebben opgericht in Hassi Al Bagar. De stichting zelf bestaat uit een bestuur, een Kanjerteam in Nederland en een lokaal team in Hassi Al Bagar.

Lokaal team Hassi Al Bagar

Het lokaal team bestaat uit de nicht van Malika Azammad: Fatima Driouch, de (vrouwen)vereniging en vrijwilligers. Fatima Driouch is een van de zes bestuursleden van de onlangs opgerichte (vrouwen)vereniging, genaamd ‘Malika voor Ontwikkeling en Solidariteit’. Zij is de pionier en eerste tussenpersoon vanuit het dorp.

Kanjerteam Nederland

De stichting wordt – naast het lokaal team in Marokko – ondersteund door het Kanjerteam in Nederland. Het Kanjerteam bestaat uit acht vrijwilligers woonachtig in Nederland.

Ons bestuur

Het bestuur wordt uitgebreid 2022-2023

Help ons het dorp te laten groeien

Word nu vrijwilliger

Wij zijn lid van Partin.Partin is de Nederlandse brancheorganisatie voor particuliere initiatieven actief in internationale samenwerking.

MoralCompassNL is een non-profit organisatie met als doel om de armoede in Hassi Al Bagar van onderop te doorbreken.

Contact

KvK: 80032214 Bank: NL71BUNQ2051291543

Copyright © 2020 Stichting MoralCompassNL | All Rights Reserved